Satsningsområde 2018-2019

I Regnbuen barnehage har vi barnehageåret 2018-2019 valgt å sosial kompetanse som satsningsområdet. Vi anser dette arbeidet så grunnleggende viktig at vi ønsker å vedlikeholde og utvikle enda mer bevissthet og kompetanse knyttet til dette arbeidet.

Visjon og verdisyn - "Hos oss trives ditt barn - trygghet, annerkjennelse, omsorg"

I Regnbuen barnehage jobber vi for at alle barn skal oppleve trivsel og trygghet i hverdagen. Dette er grunnleggende elementer for alle områder av barns utvikling. Vi har som mål at alle barn skal oppleve vennskap. Det å bli trygg på egne følelser, utvikling av empati og å vise omsorg for hverandre står sentralt i dette arbeidet. De ansatte skal støtte og veilede barn som trenger det inn i leken og fellesskapet. Gjennom de ansattes holdninger og handlinger skal våre kjerneverdier komme til syne: