Helsefremmende barnehage

Regnbuen barnehage har i mange år vært opptatt av helsefremmende arbeid og ble i 2018 godkjent som en helsefremmende barnehage. De nasjonale føringene for helsefremmende arbeid er at barnehagen skal fremme gode vaner ved at barna får oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.

Visjon og verdisyn - "Hos oss trives ditt barn - trygghet, annerkjennelse, omsorg"

I Regnbuen barnehage jobber vi for at alle barn skal oppleve trivsel og trygghet i hverdagen. Dette er grunnleggende elementer for alle områder av barns utvikling. Vi har som mål at alle barn skal oppleve vennskap. Det å bli trygg på egne følelser, utvikling av empati og å vise omsorg for hverandre står sentralt i dette arbeidet. De ansatte skal støtte og veilede barn som trenger det inn i leken og fellesskapet. Gjennom de ansattes holdninger og handlinger skal våre kjerneverdier komme til syne:

Nyheter

Laster..