Satsningsområde 2020-2021

I Regnbuen barnehage har vi barnehageåret 2020- 2021valgt å ha inkluderende barnehagemiljø og språk som satsningsområde. Bakgrunn for dette er at barnehagen er med på en nasjonal satsning med tema "Inkluderende barnehage og skolemiljø" sammen med øvrige barnehagene i Vefsn. Gjennom arbeidet med satsningen ønsker vi å være i stadig utvikling og øke kompetansen i det daglige samspillet med barna. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler gode sosiale ferdigheter og at de blir gode støttespillere i fellesskapet.

Visjon og verdisyn - "Hos oss trives ditt barn - trygghet, annerkjennelse, omsorg"

I Regnbuen barnehage jobber vi for at alle barn skal oppleve trivsel og trygghet i hverdagen. Dette er grunnleggende elementer for alle områder av barns utvikling. Vi har som mål at alle barn skal oppleve vennskap. Det å bli trygg på egne følelser, utvikling av empati og å vise omsorg for hverandre står sentralt i dette arbeidet. De ansatte skal støtte og veilede barn som trenger det inn i leken og fellesskapet. Gjennom de ansattes holdninger og handlinger skal våre kjerneverdier komme til syne: